Outplacementforløbet

Conducos outplacementforløb består af 5 moduler.

Du har som virksomhed også mulighed for at udvælge et enkelt eller flere moduler.

Modul 1: Afklaring af situationen:
Det første møde er der, hvor medarbejderen får talt ud om situationen og bliver afklaret og motiveret for at søge videre i karrieren. Det er også her, vi lægger den endelige slagplan for forløbet med medarbejderen, og hvor vi bruger tid på at skabe en god relation, som er afgørende for et godt forløb. I visse tilfælde kan det være nødvendigt med et par ekstra møder i modul 1, især hvis det er en medarbejder, der har været længe i stillingen, eller hvis det er en medarbejder, som tager det hårdt at være blevet opsagt. På modul 1 vil vi også foretage en identificering af jobmål.
Varighed: 1-3 timer

Modul 2: Kompetenceafklaring/Person Profil Analyse:
”Kend dig selv” modulet.
Her foretages en gennemgående person profil analyse. Deltageren gennemfører en MPA (Master Personel Analysis), og når resultatet af denne foreligger, gennemgår vi denne, ligesom deltageren også får udleveret sin profil.
Vi laver nogle øvelser af deltagerens personlige egenskaber, talenter og kvalifikationer.
Varighed: 3-4 timer

Modul 3: Udarbejdelse af CV (og ansøgning)
Her arbejdes der intensivt med udarbejdelsen af CV, herunder hvorledes et CV skal udformes med hensyn til opstilling og indhold. Endvidere sparres der på deciderede ansøgninger til stillinger, som medarbejderen vil søge. Der lægges også en strategi for uopfordrede ansøgninger.
Varighed 3-4 timer

Modul 4:
Interviewet: Her gennemgås forberedelse til et interview, herunder kommunikation og kropssprog. Interview med afdækning af værdier og interview med fokus på de spørgsmål, som interviewerne bruger. Vi gennemgår alle interviewets facetter – lige fra et fasthåndtryk!
Især ved medarbejdere, som er uvante med interviewsituationen, er ekstra jobsamtaletræning vigtigt. 
Varighed 2-3 timer

Modul 5: Opfølgning
En opfølgning ca. en måned efter modul 4 er afsluttet.
Varighed ca. 2 timer.